News

cGMP Single Vial Continu Vriesdroog Systeem

RheaVita ontvangt subsidie van de Europese Unie om de haalbaarheid van de ontwikkeling van een cGMP Single Vial Continu Vriesdroog Systeem te onderzoeken.

Farmaceutisch vriesdrogen is een proces dat berust op fysische processen van warmte en massatransport, waarbij na bevriezen van het uitgangsproduct via sublimatie de ijskristallen worden verwijderd, waarna een poreuze droge stof ontstaat, die stabiel is en daarmee lang houdbaar. Op dit moment worden geneesmiddelen in batches gevriesdroogd.

Doel van dit haalbaarheidsproject is om inzicht te verkrijgen in de technische en economische haalbaarheid van de ontwikkeling van een cGMP Single Vial Continu Vriesdroog Systeem. Het te ontwikkelen CGMP Single Vial Continu Vriesdroog systeem is een compact systeem dat gebruikers in staat stelt om één biofarmaceutisch geneesmiddel per keer in een continu proces te vriesdrogen.

Potentiële oplossingsrichtingen moeten bekend zijn, zodat een besluit over uitvoer van het innovatieproject genomen kan worden. De volgende resultaten worden beoogd:

 Een overzicht van de CGMP voorschriften / procedures;

 Inzicht in de behoeften van potentiële doelgroepen ;

 Oplossingsrichtingen voor het continue vriesdrogen van één geneesmiddel per keer;

 Een businesscase voor de meest veelbelovende toepassing.

 RheaVita.